• © Atout France/Pierre−Yves David

    © Atout France/Pierre−Yves David

Naturskattene i Frankrikes oversjøiske departementer

Naturskattene i Frankrikes oversjøiske departementer pf

Frankrikes oversjøiske departementer og territorier har en eksepsjonell natur, med stort biologisk mangfold. Myndighetene og turistnæringen er seg økosystemenes skjørhet bevisst, og har derfor gått inn for å verne disse naturskattene. 

La Réunion

Frankrikes 9. nasjonalpark, etablert i 2007, dekker 40 % av arealet på Reunion-øya. Den strekker seg over 23 kommuner og omfatter 300 lokale plantearter, et særpreget dyreliv, samt en aktiv vulkan. La Reunion står oppført på UNESCOs verdensarvliste med ”Pitons, Cirques et Remparts”.

Helt siden 1970 har øyas korallrev blitt betraktelig skadet av naturlige årsaker, for eksempel sykloner, og av mennesker (forurensning, overfiske…). For å bøte på situasjonen opprettet Reunion i 2007 en maritim nasjonalpark på rundt 35 km² som innbefatter 80 % av øyas korallrev (på verdensbasis er kun 5 % av korallrevene vernet…).

15 kommuner har i tillegg slått seg sammen i et nettverk under merkenavnet Villages Créoles® og forpliktet seg til å drive ansvarlig og kvalitativ turisme. Nettverket har som mål å kontrollere utviklingen av befolkning og land, og bevare miljøet, naturressursene og det biologiske mangfoldet. I 2007 vant Villages Créoles® prisen i kultur- og tradisjonskategorien på grunn av sitt miljøbevisste turismetilbud. 


Ny-Caledonia

Rundt 2/3 av den 23 000 km² lange lagunen i Ny-Caledonia står siden juli 2007 på UNESCOs verdensarvliste. Den består av seks spesifikke områder: barriererevet og mangroveskogen i syd, kysten i nord og i øst, og den store lagunen i nord, Lojalitetsøyene, Ouvéa- atollene, Beautemps-Beaupré og Entrecasteaux.

For å komme med på UNESCOs verdensarvliste måtte de foreslåtte sonene oppfylle fire betingelser:

  • Det bør være gode økologiske eller biologiske prosesser i gang, som ivaretar utviklingen av økosystemene.
  • Det bør finnes viktige og godt bevarte naturlige leveområder som ivaretar det biologiske mangfoldet, inkludert for truede arter eller slike som har en universell verdi, sett fra et vitenskapelig ståsted.
  • Området må være sjeldent vakkert.
  • Stedet må på en eller annen måte være representativt for jordens historie.


Fransk Polynesia

For å håndtere utfordringene som er spesielt knyttet til den globale oppvarmingen, har det franske Polynesia og dets aktører mobilisert seg for å ivareta sin naturarv og sine arter. Her er hovedtiltakene som er iverksatt for å bevare dyre- og plantelivet: 

  • Det ble opprettet (som et forsknings- og turistprosjekt) et senter for bevaring av skilpadder i 1999 ledet av organisasjonen Pae Tai Pae Uta, i aktiv kooperasjon med le Méridien i Bora Bora. I samarbeid med de berørte departementer, konsentrerer et team seg om å pleie havskilpadder som er blitt reddet av frivillige. Havskilpaddene, både voksne og nyfødte, blir tatt hånd om, og slippes fri med en gang de er sterke nok til å komme seg unna eventuelle rovdyr.
  • I Moorea har en klinikk tatt imot og pleiet syke og skadede skilpadder helt siden 2004. Klinikken ble opprettet i sammenheng med et vedtak i miljøverndepartementet i Polynesia for vern av havskilpadder. Den befinner seg ved hotellet InterContinental Moorea Resort & Spa og styres av foreningen ”te mana o te moana”. Siden den ble opprettet, har klinikken tatt imot 110 skilpadder og sluppet fri 33 stykker.
  • Da biologen Denis Schneider gjorde ledelsen for Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa oppmerksom på den truede korallen, besluttet de ansvarlige å støtte opprettelsen av et pleierom for korallen. Dette eksepsjonelle undervannslaboratoriet er først og fremst utviklet for å bevare og pleie truede koraller, slik at de får vokse i et beskyttet miljø. I tillegg får man muligheten til å studere mysteriene knyttet til dette særegne økosystemet, under optimale forhold. Kunstige betongrev ble senket ned i 2001 for å støtte koloniene av koraller og for å dempe påvirkningen fra undervannsstrømmene. Pleierommet huser i dag over 91 rev hvor nærmere 3000 kolonier av koraller holder til.
  • I 2006 ble Fakarava og seks andre atoller i nærheten av Tuamotuøygruppen utpekt av UNESCO som biosfærereservat. Fakavara er et 60 km langt og 25 km bredt atoll, viden kjent for sitt krystallklare vann. Formålet med opprettelsen av Fakavara biosfære-reservatet var å bevare det rike mangfoldet av undervannsarter. Reservatet består av 270.000 hektar land og vann. I tillegg til  vern av lagunen er formålet å beskytte atollenes mange særegne arter, spesielt fugler og skilpadder.


Martinique

Den regionale naturparken i Martinique ble etablert i 1976 for å bevare og å fremheve naturen og landskapene i Martinique.

Den dekker en stor del av øya: naturreservatet ”la Caravelle” på nordsiden av parken, fuglereservatet på holmene Sainte-Anne på sørsiden av parken, de regulerte naturområdene, f.eks. Domaine de Tivoli eller Domaine d’Estripault.Naturparken har forpliktet seg til å kontrollere utviklingen av landreguleringen, til å verne natur- og landskapsarven, til å ta vare på og fremme kulturarven i Martinique, til å fremheve natur- og kulturarven for å bidra til en langsiktig utvikling i Martinique, og til å gå publikum i møte med informasjon og opplæring. 


Guadeloupe

Nasjonalparken i Guadeloupe inneholder de mest praktfulle steder øya har å by på: les Deux Mamelles, les Chutes du Carbet, for ikke å snakke om la Soufrière. Denne sammensetningen av varierte miljøer på land og i vann omfatter mange vernede arter, og har stor verdi for både økosystemet, landskapet og kulturen.

Nasjonalparken har også ansvaret for naturreservatet i Grand-Cul-de-Sac-Marin som befinner seg mellom la Grande-Terre og la Basse-Terre, nord for la Rivière Salée: den består av mangrover, sumpskog, myr, våtmarker, korallrev og undervannsplantesamlinger. Dette området ble utnevnt av UNESCO som biosfærereservat i 1992.

 

Guyana

Den amazonske nasjonalparken i Guyana ble opprettet i februar 2007 og verner et særegent miljø og en dypt forankret kulturarv (hos indianske stammer i Maripa-Soula og andre stammer).

Området er på 3,4 millioner hektar, fire ganger så stort som Korsika. Den regionale naturparken er på 6998 km² med to ytterpunkter: Kaw-sumpen i øst og kommunene Mana og Awala-Yalimapo i vest.

Parken huser en av de siste stabile bestander av sorte kaimaner i verden og er i tillegg et av de viktigste områdene for lærskilpaddenes egglegging. Naturreservatet ved Grand Connétable-øya ligger 15 km ut fra Approuagues elvemunning og er et pluss for resten av anlegget.

Det er det eneste vernede havområdet på Amazonas’ kyst, og omfatter sjeldne og truede havarter, for eksempel grønne skilpadder eller goliatgroupere.


Related videos

 
 

Sponsored videos