Frankrikes regional naturparker

  • © Atout France/Martine Prunevieille

    © Atout France/Martine Prunevieille

Frankrikes regional naturparker

Det finnes 45* av dem på fransk territorium, representerer 13 % av området, 3706 kommuner, over 7 millioner hektar og mer enn 3 millioner innbyggere.
Ivaretakelsen av naturens, kulturens og de menneskelige ressursene ligger til grunn for utviklingsprosjektet for de regionale parkene.

En regional naturpark er et landlig, bebodd område, nasjonalt anerkjent for den verdien landskapet og omgivelsene har, men sårbart og gjenstand for koordinert planlegging for bærekraftig utvikling, basert på vern og verdiskapning for området. Planen for vern og utvikling av et område konkretiseres gjennom et charter som forplikter de lokale myndighetene og staten.  

  Oppdragene defineres av forordninger, som legger retningslinjer for de regionale parkenes tiltak utover vern og forvaltning av naturen og tilretteleggelsen av området, og omhandler også den økonomiske og sosiale utviklingen for å sørge for livskvalitet i de berørte områdene. Parkene legger til rette for allmenhetens kontakt med naturen med en pedagogisk tilnærming og holdningsskapende arbeid i forhold til miljøproblemer. Prosjektene bidrar også til forskningsprogrammer, iverksetter nye prosedyrer og tiltaksmetoder.

Forvaltningen av parkenes territorier baseres på 3 fokusområder: Lokal effektivitet i tilknytning til et charter{sp} som går over 12 år og kan fornyes
; deling av kompetanse mellom staten og regionene
; og et ønske om heller å overbevise enn å påtvinge tiltak, gjennom informasjon, styring og opplæring rundt atferdsendring.

"