Nyhetsbrev
  • Select your language
  • Dansk
  • English
  • Norsk
  • Svenska
  • Other languages
Politique en matière de cookies


HVA ER EN COOKIE?


Cookies er data som brukes av en server for utveksling av statusinformasjoner med brukerens nettleser. Disse statusinformasjonene kan f.eks være en session-ID, et språk, en utløpsdato, et svardomene osv.


Cookies gjør det mulig å oppbevare informasjon innenfor den enkelte cookies gyldighetstid, som når en bruker besøker undersider til et nettsted eller hvis sistnevnte besøkes på et senere tidspunkt.


Det finnes forskjellige typer cookies:


- session-cookies som forsvinner idet brukeren forlater hjemmesiden
- permanente cookies som blir værende i brukerens datautstyr inntil utløpsdato eller inntil brukeren sletter dem ved hjelp av en av nettleserens funksjoner.

 


COOKIES


Dette dreier seg om cookies som er plassert av france.fr i brukerens datautstyr for å lette navigasjonen på hjemmesiden vår og for å yte bedre og mer personlige tjenester til brukeren (den type cookies tjener hovedsakelig et statistisk formål).


Våre cookies gjør det mulig for oss:


- å føre statistikk over antall besøk og frekvensen for disse, samt få kjennskap til hvordan elementer som finnes på hjemmesiden vår benyttes av brukerne (hvilke rubrikker og artikler som besøkes, navigasjon osv.), noe som igjen hjelper oss til å forbedre innholdet og ergonomien på våre tjenester;


- å tilpasse presentasjonen av hjemmesiden til brukerens datautstyr eller mobil (bildeoppløsning, driftssystem osv.) i forbindelse med besøk på nettstedet;


- å memorisere opplysninger som gjelder brukerens preferanser under navigeringen (valg av språk).

COOKIES FRA TREDJEPARTER


På vår hjemmeside har vi mulighet til å integrere IT-applikasjoner fra tredjeparter, noe som gir brukeren anledning til å dele innholdet på vår hjemmeside med andre personer, eller å informere andre personer om besøk eller hvordan innholdet på siden blir vurdert av brukeren. Dette gjelder først og fremst for knappene "Del", "Anbefal", "Tweete" fra sosiale nettverk som "Facebook", "Twitter", "Pinterest" og "Google+".


De sosiale nettverkene som tillater bruk av en slik knapp, har mulighet til å identifisere brukeren med denne knappen selv om brukeren ikke har gjort bruk av knappen i forbindelse med sitt besøk på siden.

 

Knapper av denne typen kan nemlig gjøre det mulig for det aktuelle nettverket å følge brukerens besøk på vår hjemmeside; det er tilstrekkelig at brukerens konto er aktivert (åpen session) under besøket på vår hjemmeside.


Vi har ingen kontroll over de prosessene som benyttes av sosiale nettverk til å samle inn informasjon om brukerens navigasjon på vår hjemmeside eller hvordan informasjonen eventuelt kan koples opp mo personlige opplysninger som det sosiale nettverket måtte sitte inne med. Vi anbefaler brukeren å sjekke de forskjellige sosiale nettverkenes politikk når det gjelder personvernet. På den måten vil brukeren få kjennskap til hvordan nettverkene kan benytte knappene til innhenting av informasjon og gjøre bruk av denne, gjerne i reklameøyesmed. Det vil normalt sett være mulig for brukeren å foreta egne valg ved å endre innstillingene på brukerprofilen på hvert enkelt nettverk. Cookies fra tredjeparter på vår hjemmeside kommer fra applikasjoner som finnes på siden, her er de viktigste:


> Add this (Del på sosialt nettverk):


> __atuvc
> di2
> -dt
> loc
> uid
> uit


> Google Analytics (Statisk bruk)


> __utma
> __utmb
> __utmc
> __utmz

HVORDAN ENDRE INNSTILLINGENE FOR COOKIES ?


Nettlesernes standardinnstillinger er vanligvis innstilt på den måten at cookies godtas, men det er en enkel sak å endre disse innstillingene i din nettleser. Imidlertid bør du være oppmerksom på at hvis du velger å deaktivere cookies, kan enkelte av våre tjenester ikke lenger være tilgjengelige.


Les mer om cookie-innstillinger her:


https://www.cnil.fr/en/home

 


 

 

QU'EST-CE QU'UN COOKIE ?


Les cookies sont des données utilisées par un serveur pour envoyer des informations d'état au navigateur d'un utilisateur, et par ce navigateur pour renvoyer des informations d'état au serveur d'origine.


Les informations d'état peuvent être, par exemple, un identifiant de session, une langue, une date d'expiration, un domaine de réponse, etc.


Les cookies permettent de conserver, pendant la durée de validité du cookie concerné, des informations d'état lorsqu'un navigateur accède aux différentes pages d'un site Web ou lorsque ce navigateur retourne ultérieurement sur ce site Web.


Il existe différents types de cookies :


• des cookies de session qui disparaissent dès que l'utilisateur quitte le site ;


• des cookies permanents qui demeurent sur le terminal de l'utilisateur jusqu'à expiration de leur durée de vie ou jusqu'à ce que ce dernier les supprime à l'aide des fonctionnalités de son navigateur.

 


LES COOKIES DE CE SITE


Il s'agit des cookies déposés par france.fr sur votre terminal pour les besoins de la navigation sur notre site internet, l'optimisation et la personnalisation de nos services sur le site (ces cookies concernent principalement nos solutions de web analytics).


Les cookies que nous émettons nous permettent :


• d'établir des statistiques et des volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments composant notre site (rubriques et contenus visités, parcours, etc.), nous permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services ;


• d'adapter la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre terminal web ou mobile (résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc) lors de vos visites sur notre site ;


• de mémoriser des informations relatives à vos préférences de navigation (choix de la langue).

 


LES COOKIES TIERS


Nous sommes susceptibles d'inclure sur notre site, des applications informatiques émanant de tiers, qui vous permettent de partager des contenus de notre site avec d'autres personnes ou de faire connaître à ces autres personnes votre consultation ou votre opinion concernant un contenu de notre site.


Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à ce bouton, même si vous n'avez pas utilisé ce bouton lors de votre consultation de notre site. En effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social concerné de suivre votre navigation sur notre site, du seul fait que votre compte au réseau social concerné était activé sur votre terminal (session ouverte) durant votre navigation sur notre site.


Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter des informations relatives à votre navigation sur notre site et associées aux données personnelles dont ils disposent.

  Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation, notamment publicitaires, des informations de navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces politiques de protection doivent notamment vous permettre d'exercer vos choix auprès de ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d'utilisation de chacun de ces réseaux.


Les cookies tiers émis sur notre site proviennent d'applications intégrées à notre site, dont les principaux sont :


• Add this (Partage sur les réseaux sociaux) :


• atuvc
• di2
• dt
• loc
• uid
• uit


• Google Analytics (Mesures statistiques)


• __utma
• __utmb
• __utmc
• __utmz

 

COMMENT PARAMÉTRER LES COOKIES ?


Les paramètres par défaut des navigateurs internet sont habituellement réglés de manière à accepter les cookies, mais vous pouvez facilement changer cela en modifiant les paramètres de votre navigateur. Toutefois, veuillez noter que si vous choisissez de désactiver les cookies, il se peut que certaines parties de nos supports ne soient pas accessibles.


Pour plus d'informations sur le paramétrage des Cookies :


https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser