Visum

  • © S.Benhamou

    © S.Benhamou

Visum Paris fr

Visum

Det er ikke visumplikt for norske borgere

Men generelt trenger man visum for en reise til Frankrike. Dette må skaffes på forhånd fra Frankrikes ambassade eller konsulat i det landet visumsøkeren er bosatt. Det finnes flere typer visum for innreise til Frankrike:  

• Opphold inntil 90 dager: Schengen-visum av kort gyldighet, utstedes for turist-, forretnings- eller familiereiser for én eller flere innreiser. Med dette visumet kan visuminnehaveren også delta på korte undervisningstilbud, kurs eller ha lønnet virksomhet (artister på turné, utbetaling av godtgjøring for tjenesteytelse osv.). Transittvisum gjelder for personer som vil oppholde seg innenfor Schengen-området i en periode på 5 dager eller mindre. 

• Opphold over 90 dager: Langtidsvisum, tilpasset oppholdets lengde og formål. Utstedelsen av visum krever registrering etter ankomst i Frankrike ved det franske immigrasjons- og integrasjonskontoret eller ved det aktuelle "prefecture" for eventuell utstedelse av oppholdstillatelse hvis slikt behov foreligger.Det gjøres oppmerksom på at lønnet virksomhet er underlagt bestemte regler som krever innhenting av arbeidstillatelse før visum innvilges.For franske internasjonale territorier kan de gjeldende reglene variere.

Visumfritak

Transitt via en fransk flyplass uten å forlate "internasjonal sone" utgjør et spesialtilfelle, fordi den reisende ikke trer inn på fransk territorium og derfor ikke er visumpliktig (unntatt i visse tilfeller).  EU-direktiv 539/2001 angir visse unntak for korttidsvisum for noen nasjonaliteter ved innreise til Schengen-området. Særskilte regler kan gjelde for innbyggere fra medlemsland innen EU, EØS eller Sveits, som ikke har visumplikt for innreise eller opphold, uansett oppholdets lengde.Familiemedlemmer av innbyggere i medlemsstater tilhørende EU, EØS eller Sveits (samboer, partner, mindreårige barn eller barn under omsorg, eldre under omsorg) er underlagt samme regler for forflytning som andre utlendinger av samme nasjonalitet. TollVed ankomst til Frankrike, enten ved en landegrense, på en jernbanestasjon eller flyplass, finnes det to separate tollpassasjer avhengig av antallet og typen artikler du medbringer:  

• "grønn sone": intet å fortolle. • "rød sone": her må du oppgi de summer, artikler eller verdier du medbringer. En såkalt null-deklarasjon skal avgis til tollmyndighetene som utfører kontroller med formål å forebygge hvitvasking av penger som kommer fra ulovlig smugling, og da særlig narkotika.Det gjøres oppmerksom på at du kan kontrolleres overalt innenfor det nasjonale territoriet.Kilde: Det franske utenriksdepartementet og tolldirektoratet

Dette bør du få med deg

Flere severdigheter