Turisme spørgeundersøgelse

Turisme spørgeundersøgelse

 


Med 83 millioner besøkende hvert år er Frankrike verdens ledende turistdestinasjon. På tross av successen arbeider vi konstant med å forbedre de eksisterende turist-tilbud for å  tilfredstille etterspørselen blant de mange besøkende fra hele verden.


Den franske regjering har derfor bestemt å organisere en rekke turistkonferanser i hjemlandet og rundt i verden. Disse konferanser skal danne grunnlag for en ambisiøs og målrettet strategisk plan som har til formål å gjøre de besøkendes opphold i Frankrike lettere.


Hvis du har besøkt Frankrike eller kunne tenke deg å gjøre det, hvis du er profesjonell reiseoperatør eller annet er du velkommen til å dele dine ideer og forslag til den franske turistindustrien. Du kan gjøre dette ved å delta i denne spørreundersøkelsen som er åpen for alle fra den 5. desember til den 31. januar 2014.


Vi verdsetter ditt svar og håper du vil delta i undersøkelsen!


Sylvia Pinel, Minister for handel og turisme.