Senteret Pompidou-Metz, et kunstsenter viet moderne og kontemporær kunst

Senteret Pompidou-Metz, et kunstsenter viet moderne og kontemporær kunst Metz fr

Senteret Pompidou-Metz er den første desentraliseringen av et offentlig, nasjonalt kulturetablissement. Fra plastkunst til arkitektur via design og video - her vises alle typer kreativitet frem. Senteret Pompidou-Metz byr på et variert program av danseforestillinger, teater, konserter, filmfremvisninger, konferanser og workshops samt show for de unge.
For å kunne frembringe alle disse verdiene har senteret Pompidou-Metz et helt spesiell fortrinn, det kan nemlig benytte seg av samlingene ved det nasjonale museet for moderne kunst, Pompidou-senteret i Paris, som innehar en av verdens beste samlinger av moderne og kontemporær kunst, og den største i Europa.
Senteret Pompidou-Metz er utformet for å være en spesiell opplevelse, et rom for oppdagelse av kunstnerisk kreativitet i alle former, et sted å være hvor stadig nye begivenheter finner sted hele året. Dette stedet er eksepsjonelt, takket være arkitekturen til Shigeru Ban og Jean de Gastines; inkluderende, fordi allmennheten står i sentrum for prosjektet; og fremragende, gjennom sitt tverrfaglige program som tar utgangspunkt i innovative, midlertidige utstillinger og et internasjonalt nivå.