Historie og tradisjoner i Fransk Guyana

  • © Atout France/Patrice Thibault

    © Atout France/Patrice Thibault

Historie og tradisjoner i Fransk Guyana fr


På 1500-tallet kommer det første franske mannskapet i land etter at Christopher Colombus har vært innom øya, men det er først i 1644 at den europeiske handelsfarten får et ankerpunkt her.

Amazonas’ folk (Wayanas, Arawaks, Emerillons og Galibis) blir raskt truet. Som en følge av slaveriet og den etniske krysningen (le métissage), blir «kreoliteten» i Guyana bare sterkere.

I dag, når man reiser til Cayenne og innlandsbyene, merker man tydelig det multikulturelle preget over samfunnet. Over alt kan man kjenne feststemningen, og den gir seg utslag bl.a. i de tradisjonelle kostymeballene som florerer i karnevalsperioden. På disse festene er det karnevalsdronningene, Touloulous, som trekker i trådene.

 

Guldforekomster, håndverk og kultur

Håndverket gjenspeiler det som er spesielt for hver samfunnsgruppe: kurvfletting og pottemakerkunst hos indianerne, utskjæringer i tre og utskjæringsmaling (Art Tembé) hos «les noirs-marrons» (befolkningen i Guyana og i Surinam). Befolkningen bruker også Art Tembé som en form for kommunikasjon. Broderi er noe som Hmong-folket er flinke til.  

I kultur-historisk museum i Guyana er det satt opp etnografiske utstillinger som belyser de forskjellige gruppene i den guyanske kulturen.

Gullforekomstene i Guyana ble oppdaget tidlig, og det vil (bør) ikke forundre noen at landet er et kjent reisemål for de som er opptatt av smykker.

 

ESAs oppskytningssenter i Kourou

ESAs oppskytningssenter i Kourou er kjent for oppskytingen av Ariane 5. Senteret ligger langs kysten i et område som strekker seg over 650 km, og tar imot publikum som gjerne kommer for å ta en titt på fremtidens rakettinstallasjoner.

Der finner man bæreraketten Ariane og tilhørende utstyr, et romfartsmuseum, og for ikke lenge siden ble de russiske og italienske bærerakettene Soyuz og Vega også installert der. Fire ganger i året kan man være til stede ved en oppskyting, ved observasjonsbasen i Carapa eller på stranden i Pim poum.


Vi anbefaler

Det karakteristiske ved Karnevalet i Fransk Guyana er at det varer lenge (1 til 2 måneder, alt etter kalenderåret) og det spesielle er at en viss person er tilstede, nemlig karnevalsdronningen Touloulou.

Kostymekledde kvinner fører an under maskeballene som organiseres hver lørdag kveld i denne perioden med noen fantastiske masker. De tar ledelsen i et rollespill hvor kavalerene ikke har lov til å avslå hvis kvinnene byr opp til dans og lek.

Det er en fargesprakende danseoppvisning, hvor man danser tett inntil hverandre (collé serré) til spesielle musikalske rytmer (piké djouk, mazurka…)