Related videos

 
 

Women House i la Monnaie de Paris

From 20 October 2017 to 28 January 2018
Women House i la Monnaie de Paris Paris fr

Women House representerer et møte mellom to begrep : et kjønn - hunkjønn og et rom - hjemmet.

Arkitektur og offentlig rom har lenge vært preget av maskulinitet, mens hjemmet enten har blitt et fengsel eller et tilfluktssted for kvinner. Imidlertid har ikke dette opplagte historiske faktum vært katastrofalt og Woman House-utstillingen viser nettopp det.

På over 1000 m2, og delvis på gårdsplassen til Monnaie de Paris, setter 40 kvinnelige kunstnere fra det 20. og det 21. århundre fokus på dette komplekse temaet og plasserer kvinnen i sentrum av historien som er preget av nettopp hennes fravær.

Utfordringen med å finne en arbeidsplass i hjemmet ble teoretisert i essayet « A room of one's own » utgitt i 1929 og skrevet av Virginia Woolf, og hvor hun oppmuntret kvinner til å finne et rom hvor de kunne stenge seg inne uten å bli forstyrret.

Dette utgjør utgangspunktet for Woman House som har til mål å utnytte tematisk de nyeste verkene til en ung generasjon kvinnelige kunstnere og deres blikk på 1970-årene, hvor kvinnelige kunstnere gjorde opprør mot mangelen på plass, både konkret, for utstillinger, arbeid, og symbolsk for erkjennelse. 

Mer informasjon

Sponsored videos