Utstillingen « L’Eclat des ombres » i museet på quai Branly i Paris

From 18 November 2014 to 01 February 2015
 • monnaie

  © musée du quai Branly, photo Claude Germain

  monnaie

  © musée du quai Branly, photo Claude Germain

Utstillingen « L’Eclat des ombres » i museet på quai Branly i Paris Quai Branly 75007 Paris fr

Museet på quai Branly presenterer utstillingen « L’Eclat des ombres, L’Art en noir et blanc des îles Salomon » (Skyggenes lys, kunst i sort og hvitt fra Salomonøyene) fra 18. november 2014 til 1.februar 2015.

Salomonøyene som er en øygruppe i Stillehavet består av rundt ni hundre øyer og småøyer  og rommer et rikt kulturelt mangfold. Det skinnende lyset og kontrastene i verkene er stilistiske effekter som er felles for hele øygruppen og er utstillingens røde tråd.

Utstillingen L'Eclat des ombres representerer de vestlige og  østlige provinsene samt noen polynesiske enklaver og uttrykker måten ting og gjenstander materialiserer seg på gjennom deres tekniske og visuelle særtrekk, mellommenneskelige relasjoner og relasjoner mellom mennesker og ikke menneskelige vesener. Utstillingen fokuserer på fire tema :

 • Makt og prestisje

Kroppslig utsmykking  og mynter står i et spesielt lys da disse er nært knyttet til det kulturelle, politiske og rituelle livet.

 • Vold og krig

Krigene, ferdene på jakt etter hodeskaller og bestillingsdrap var vanlig praksis i øygruppen og  ble betraktet som en form for utveksling i et kompensatorisk system. Kanoer og forseggjorte skulpturer, deriblant de berømte nguzunguzu , ansikter preget av det karakteristiske fremskutte hakepartiet og prydet med perlemor, utgjorde en slags magisk blanding av våpen og charme som sammen  bidro til å gjøre røvertoktene særs effektive.

 • Døde og levende

Som ellers i Melanesia er gjennomtrengeligheten mellom de Dødes og de Levendes verden karakteristisk for de salomonske  samfunnene. I de vestlige og østlige provinsene hjalp relikvieskrin med hodeskaller de levende å opprettholde relasjonen til de avdøde gjennom ritualer og offergaver samt å implisere dem i gjennomføringen av menneskelige handlinger og kontrollere makten som ble generert i det de fikk status som en av forfedrene,  noe som kalles mana.

 • Bilde og hybriditet

Menneskene opprettholder relasjonen  til vesener gjennom ritualiserte handlinger som dyrkingen av tunfisken men også ved å skape gjenstander eller arkitekturiske elementer –overliggere, påler til hangarer som beskytter piroger -  som gir kropp på så mange forskjellige måter til sjelene som de levende ønsker å få styrke fra.

Åpningstider

Tirsdag, onsdag og søndag: kl.11 til 19.

Torsdag, fredag og lørdag: kl.11 til 21.

 

Dette bør du få med deg

Flere severdigheter