Oppdag REMBRANDT på Musée Jacquemart-André i Paris

From 16 September 2016 to 23 January 2017
Oppdag REMBRANDT på Musée Jacquemart-André i Paris 158 boulevard Haussmann 75008 paris fr

Utstillingen på Musée Jacquemart-André er bygget rundt 3 av Rembrandts mesterverk og spoler opp sentrale momenter i den hollandske kunstnerens karriere.

Utstillingen som presenterer rundt 40 malerier er inndelt i tre deler som representerer tre etapper i Rembrandts skapelsesverk. Dette gir oss muligheten til å forstå denne maleren som dominerte hollandsk malerkunst i det 17.århundrets utvikling.

 

Utstillingen på Musée Jacquemart-André er bygget rundt 3 av Rembrandts mesterverk og spoler opp sentrale momenter i den hollandske kunstnerens karriere.

 

 

Del 1: Leiden-perioden

Den første delen av denne utstillingen er viet Leiden-perioden (1625-1631) hvor Rembrandt blomstrer opp og utvikler seg som kunstmaler. Denne delen vil gi de besøkende muligheten til å forstå utviklingen i Rembrandts kunst som da hovedsaklig begrenset seg til historiske og bibelske motiver.

Arbeidet hans fremhever kunstnerens perfekte beherskelse av teknikk, den økende tilstedeværelsen av lys og skygge og den voksende psykologiske forståelsen av temaene slik som i Pilgrimer i Emmaus.

 

 

Del 2: Triumfen i Amsterdam

Den andre delen vil bli viet Rembrandts triumferende år i Amsterdam fra 1631 til 1635. Rembrandt produserte da en rekke portretter av kjente personer som maleriet av Amalia von Solms (1632) som var gift med Prins Fredrik Henrik av Oranien som var stattholder av fem av de syv forente provinsene.

Fra 1630 og utover beundres Rembrandts verker for den ekstraordinære energien som utgår fra portrettene, de historiske og de bibelske motivene og spesielt for etsingene og tegningene som vil bli utstilt som et motstykke til maleriene.

 

 

Del 3: den "siste perioden"

Perioden fra 1652 til 1669 er kjent som Rembrandts "siste periode " og viser til den perioden da maleren var på toppen av sin kunst. Hans realistiske, myke og subtile stil fremstår fjernt fra nederlandske samtidsmalere og epokens smak.

Rembrandt forenklet former og farger ettersom tegningene ble mer kubistiske og fargepaletten ble smalere og konsentrerte seg om det essensielle. 


 

Adresse

Musée Jacquemart-André
158 boulevard Haussmann 
75008 Paris

 

Dette bør du få med deg

Flere severdigheter